0) { $items = file($database, FILE_IGNORE_NEW_LINES | FILE_SKIP_EMPTY_LINES); foreach($items as $line) { list($username, $password, $email, $name, $active) = explode('|', trim($line)); if ($username == $_POST['username'] && $active != "0" && $password == $crypt_pass) { $found = true; $fullname = $name; } } } if($found == false) { header('Location: '.$error_page); exit; } else { if (session_id() == "") { session_start(); } $_SESSION['username'] = $_POST['username']; $_SESSION['fullname'] = $fullname; $_SESSION['expires_by'] = time() + $session_timeout; $_SESSION['expires_timeout'] = $session_timeout; $rememberme = isset($_POST['rememberme']) ? true : false; if ($rememberme) { setcookie('username', $_POST['username'], time() + 3600*24*30); setcookie('password', $_POST['password'], time() + 3600*24*30); } header('Location: '.$success_page); exit; } } $username = isset($_COOKIE['username']) ? $_COOKIE['username'] : ''; $password = isset($_COOKIE['password']) ? $_COOKIE['password'] : ''; ?> Bhp Lublin Biuro Ochrony Pracy Marcin Chodkiewicz
Biuro Ochrony Pracy
Marcin Chodkiewicz


Firma od wielu lat świadczy usługi na rynku szkoleniowym.
Posiadamy dobrze wyselekcjonowanych trenerów posiadających wysokie kwalifikacje a przez to zapewniających wysoki poziom
szkoleń z zakresu bhp, p.poż, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Wykonywane szkolenia wspomagane są sprzętem dodatkowym takim jak rzutniki multimedialne.

Oferujemy szkolenia:

• bhp wstępne ogólne
• bhp okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
• bhp okresowe dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych
• bhp okresowe dla pracodawców i osób kierujacych pracownikami
• bhp okresowe dla osób zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych
• szkolenia p.poż - na życzenie Klienta także z zużyciem sprzętu p.poż
• szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.


E-szkolenia bhp
Według prawa polskiego możliwe są szkolenia bhp metodą na odległości.
Nasz ośrodek daje taką możliwość dla niektórych grup zawodowych:

• szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno - biurowych.
• szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami.

Po opłaceniu szkolenia udostępniony zastanie Państwu materiał szkoleniowy, dzięki któremu będziecie mogli przejść interaktywne
szkolenie i zaliczyć egzamin. Zaliczenie egzaminu polega na wypełnieniu i przesłaniu testu.
Każdy uczestnik szkolenia rejestrowany jest w specjalnych dziennikach szkoleniowych.
Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje oryginał zaświadczenia, potwierdzający odbycie szkolenia. Zaświadczenie posiada swój
unikatowy numer  oraz wpisane jest w rejestr wystawianych zaświadczeń a następnie archiwizowane w siedzibie naszej firmy - tak
żeby w każdej chwili Państwowa Inspekcja Pracy mogła potwierdzić czy taka osoba była przez nas szkolona.
SZKOLENIA BHP
WYSIWYG Web Builder
Platforma szkoleniowa
Login
Hasło:
 Zapamiętaj mnie