Biuro Ochrony Pracy
Marcin Chodkiewicz


PRACA NA WYSOKOŚCI METODĄ DOSTĘPU BUDOWLANEGO

Dostęp budowlany - wszelkie prace na wysokości, w których, aby dostać się do stanowiska pracy wykorzystuje się tradycyjne
środki techniczne: drabiny, rusztowania, podnośniki, podesty. Inną formą dostępu budowlanego jest wspinaczka po elementach
konstrukcji i budowli jak słupy, kratownice, maszty, kominy, dachy płaskie i spadziste.
Przy dojściu jak i na stanowisku pracy powinniśmy posiadać sprzęt i umiejętności aby skutecznie wykorzystać je do ochrony przed
upadkiem z wysokości, w pracy w ograniczeniu  (niedopuszczenia do strefy upadku) i pozycjonowaniu poprzez podparcie lub
podwieszenie.
Program szkolenia:

• praca na wysokości - przepisy, zasady,
• szczególna sprawność psychofizyczna,
• informacja o zagrożeniach i ryzyku (ocena ryzyka zawodowego),
• przyczyny upadków z wysokości,
• zasady pracy na wysokości, (rodzaje prac na wysokości, organizacja stanowisk pracy na wysokości),
• ewakuacja z wysokości,
• wyposażenie osobistego pracownika podczas wykonywania wszelkich prac na wysokości,
• zasady użytkowania i kontrolowania sprzętu zabezpieczającego i ochronnego,
• nadzór nad pracą na wysokości.


Zapraszamy do sklepu internetowego ze sprzętem ochronnym i bhp do pracy na wysokości www.bhpnawysokosci.pl
SZKOLENIA WYSOKOŚCIOWE
WYSIWYG Web Builder